RPS Seminár TFoCE Wroclaw 2020

Dňa 4.decembra 2020 sa formou online konferencie koná už XXIX. ročník medzinárodného RSP seminára "Theoretical Foundation of Civil Engineering", ktorého organizátorom je tento rok Wroclaw University of Science and Technology. Tohto významného seminára sa každoročne zúčastňujú zástupcovia ruských, poľských a slovenských univerzít a vedeckých pracovísk, konkrétne Wroclaw University of Science and Technology, Warsaw University of Technology, Moscow State University of Civil Engineering, Samara State University of Architecture and Civil Engineering, Don State Technical University a Žilinskej univerzity v Žiline. Seminár je veľkým prínosom pre jednotlivé oblasti výskumu ako aj upevňovanie dlhodobých osobných vzťahov v rámci medzinárodnej spolupráce. Program XXIX RSP seminára s informáciou pre pripojenie nájdete na stránke podujatia.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina