Rozbieha sa nový projekt REGIAMOBIL

Od apríla tohto roka UNIZA, spolu s ďalšími 10 partnermi medzinárodného konzorcia zo 7 štátov strednej Európy, spolupracuje na projekte REGIAMOBIL. Projekt je realizovaný s podporou programu Interreg Stredná Európa, pod číslom zmluvy CE1658. Celkový rozpočet projektu REGIAMOBIL je 1 660 086 EUR. Projekt rieši problémy mobility ľudí žijúcich na vidieku. Jeho cieľom je zlepšiť ich mobilitu s pomocou inteligentných riešení verejnej dopravy tak, aby boli vidiecke oblasti lepšie napojené na národné a európske dopravné siete. UNIZA bude počas projektu spolupracovať s Trenčianskym samosprávnym krajom na príprave akčného plánu pre región pre zavádzanie nových inovatívnych riešení pre verejnú dopravu v riedko osídlených vidieckych oblastiach, akou je napríklad oblasť myjavských kopaníc. UNIZA predstavila 12. novembra 2020 koncept tohto plánu pracovnej skupine, ktorá pre kraj pripravuje dokumenty pre zabezpečenie služieb verejnej dopravy v regióne pre budúce obdobie. 

logo RegiaMobil small surface vertical

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina