Záverečná konferencia projektu TRANS TRITIA

Srdečne Vás pozývame na záverečnú on-line konferenciu projektu TRANS TRITIA, zameraného na zlepšenie koordinácie a plánovania nákladnej dopravy na území TRITIA, ktorá sa bude konať dňa 19. novembra 2020  od 10:00 hod. Konferencia bude prebiehať v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku. Pre registráciu na konferenciu je potrebné použiť odkaz https://forms.gle/LdsDv76gWP27bYuZA

Hlavnou myšlienkou projektu je zlepšenie strategického plánovania a podmienok rozvoja nákladnej dopravy v cezhraničnom území Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky a tiež posilnenie spolupráce a informačných tokov medzi regionálnymi záujmovými skupinami a autoritami. Projekt je zameraný na optimalizáciu ekonomickej efektívnosti a zlepšenie podpory rozvoja environmentálne priaznivých spôsobov dopravy, ktoré budú viesť k presunu tokov nákladnej dopravy z ciest na železnicu a vnútrozemské vodné cesty. Celkové riešenie projektu je zamerané na hľadanie riešení pre naplnenie cieľov dopravnej politiky Biela kniha. V priebehu konferencie budú prezentované výsledky projektu, prínosy cezhraničnej spolupráce v oblasti nákladnej dopravy a ďalšia perspektíva rozvoja multimodálnej nákladnej dopravy. 

Pozvánka 

Invitation (in English)

 

 

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina