Štátne dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že v dňoch 21.10. - 22.10.2020 sa v zmysle § 54 zákona č.131/2002 Z z. o VŠ a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  budú konať štátne dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác.  Štátne dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác budú prebiehať v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline – AE 307 podľa nasledovného harmonogramu:

21.10.2020 o 09:00 hod

Ing. Marek Kovačic

Študijný odbor:         stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie pozemných stavieb

Názov  projektu dizertačnej práce:

Optimalizácia riešení fotovoltických fasád a striech v pasívnych drevostavbách z hľadiska ich energetickej účinnosti v kontexte s požiarnou bezpečnosťou nosných konštrukcií

 

21.10.2020 o 10:30 hod.

Ing. Peter Kysela

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie pozemných stavieb

Názov  projektu dizertačnej práce:

Hodnotenie vplyvu infiltrácie a vetrania na energetickú spotrebu a komfort v budovách v súvislosti s globálnym otepľovaním

 

22.10.2020 o 09:00 hod.

Ing. Jakub Kraľovanec

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Názov  projektu dizertačnej práce:

Možnosti analýzy predpätia u existujúcich betónových konštrukcií

 

22.10.2020 o 10:30 hod.

Ing. Ján Mihálik

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Názov  projektu dizertačnej práce:

Použitie moderných metód geotechnického prieskumu pre navrhovanie pilótových základov

 

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina