Výsledky 8. ročníka Inžinierskej ceny 2018

5. februára 2019 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 8. ročníka Inžinierskej ceny 2018 za najlepšiu diplomovú prácu obhájenú v akademickom roku 2017/2018.

Ing. Marek Kováč, absolvent študijného programu inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, získal v tejto celoslovenskej súťaži čestné uznanie. Diplomová práca má názov "Most na diaľnici D1 nad Klčovským potokom" a vedúcim práce bol doc. Ing. Martin Moravčík, PhD.

Blahoželáme!

Tlačová správa

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina