DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V MESTÁCH 2019

10. medzinárodná konferencia DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V MESTÁCH sa konala 2. a 3. októbra 2019 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline v aule AR1A2 pod záštitou:
prof. Ing. Jozefa JANDAČKU, PhD.
rektora UNIZA
Ing. Eriky JURINOVEJ
predsedsedníčky Žilinského samosprávneho kraja
Mgr. Petra FIABÁNEHO
primátora mesta Žiliny
Mgr. Branislava TRÉGERA, PhD.
predsedu združenia miest a obcí Slovenska.

Cieľom konferencie bolo prediskutovať základné dopravné problémy miest a obcí. Narastajúce dopravné požiadavky nie je možné uspokojiť spôsobom, ktorý by zabezpečil trvalo udržateľný rozvoj bez opatrení, znižujúcich vplyv na životné prostredie a obyvateľstvo. Konferencia bude zameraná na riešenie otázok zvýšených dopravných požiadaviek v kontraste s možnosťami multimodálnych komunikačných systémov, ich kapacitou a možnosťami rozvoja. Významným prvkom pre riešenie sú možnosti modelových a simulačných riešení výhľadových vzťahov, aplikácie prvkov moderných technológií, zvyšovanie podielu hromadnej dopravy a širšie zavádzanie e-mobility. Špeciálna pozornosť bude venovaná riešeniu parkovacej politiky miest a bezpečnosti miestnych komunikácií.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina