Výsledky volieb do AS UNIZA 2019

Vyhlásenie výsledkov volieb do akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline.

Výsledky

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina