Športový deň Stavebnej fakulty

Dňa 13. júna 2019 sa uskutoční Športový deň Stavebnej fakulty v Univerzitnom stredisku Zuberec.

Plagát

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina