Vedenie fakulty

Dekan

Dekan

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.
tel.: +421 41 513 5500 
email: fstav-dekan@uniza.skmarian.drusa@uniza.sk
miestnosť: AE318 (3. poschodie)

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

doc. Ing. Peter Koteš, PhD. 
tel.: +421 41 513 5663
e-mail: peter.kotes@uniza.sk
miestnosť: AE314 (3. poschodie)

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD. 
tel.: +421 41 513 5707 
e-mail: peter.krusinsky@uniza.sk
miestnosť: AD022 (prízemie)

Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.
tel.: +421 41 513 6273
e-mail: maria.kudelcikova@uniza.sk
miestnosť: AE217 (2. poschodie)

Tajomníčka fakulty

Ing. Renáta Kaisová
tel.: +421 41 513 5501
e-mail: renata.kaisova@uniza.sk
miestnosť: AE314 (3. poschodie)

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina