Vedenie fakulty

Dekan

Dekan

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.
tel.: +421 41 513 5500 
email: fstav-dekan@uniza.skmarian.drusa@uniza.sk
miestnosť: AE318 (3. poschodie)

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

doc. Ing. Matúš Kováč, PhD.
tel.: +421 41 513 5910
e-mail: matus.kovac@uniza.sk
miestnosť: AE18 (prízemie)

Prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy

Prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy

doc. Ing. Petra Bujňáková, PhD. 
tel.: +421 41 513 5674
e-mail: petra.bujnakova@uniza.sk
miestnosť: AF308 (3. poschodie)

Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť

Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.
tel.: +421 41 513 6273
e-mail: maria.kudelcikova@uniza.sk
miestnosť: AE217 (2. poschodie)

Tajomníčka fakulty

Tajomníčka fakulty

Ing. Renáta Kaisová
tel.: +421 41 513 5506
e-mail: renata.kaisova@uniza.sk
miestnosť: AE314 (3. poschodie)

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina