Zahraničná prednáška - Construction site with the use of wearable technologies

Katedra technológie a manažmentu stavieb v spolupráci s Faculty of Civil Engineering Warsaw University of Technology Vás pozývajú na prednášku dr hab. inż. Michał Krzemiński, prof. uczelni.

Hlavnou témou prednášky je: Construction site with the use of wearable technologies.

Súčasťou prednášky bude taktiež predstavenie Stavebnej fakulty Varšavskej univerzity a informácie o projekte Erasmus+ realizovaný Katedrou výrobnej techniky a manažmentu stavieb FCE, WUT.

 

Prednáška sa bude konať v utorok 27. februára 2024 od 13:00 v miestnosti AS 224.

Prenáška je vhodná pre študentov všetkých stupňov štúdia a záujemcov o inovácie. Bude prebiehať v anglickom jazyku.

 

Krzemiski

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina