Úspech študentky SvF v súťaži ABF Slovakia Bakalár 2023

Naša študentka Bc. Daniela Šarudyová obsadila výborné 3. miesto v sekcii Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby v rámci 17. ročníka Ceny ABF Slovakia - Bakalár 2023.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 24.  januára 2024 na Technickej univerzite v Košiciach.

Ocenenej študentke srdečne blahoželáme!

F1 F2 F3
F4

 

 

 

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina