Prednáška: Navrhovanie dopravných stavieb v praxi

Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva Vás pozýva na prednášku od spoločnosti Valbek SK, spol. s r. o. na tému Navrhovanie dopravných stavieb v praxi.
Súčasťou bude odovzdávanie cien študentom za najlepší projekt IKDS.
Prednáška sa uskutoční 11.12.2023 od 13:00 v miestnosti AF 108.

Všetci ste srdečne pozvaní.

Pozvnka ilinsk univerzita

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina