Prednáška: Význam vzdelávania a praktické riešenia inžinierskych úloh v železničnom staviteľstve

Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva Vás pozýva na odbornú prednášku a diskusiu o téme: Význam vzdelávania a praktické riešenia inžinierskych úloh v železničnom staviteľstve.

Prednáška v podaní nášho abloventa Ing. Petra Bada sa uskutoční 4.12.2023 (pondelok) sa v AE 203 od 12:00.

Všetci ste vítaní.

 

2023 12 04 UNIZA GJW prednaska

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina