Prednáška: Zabezpečovanie stability svahov a zárezov v zeminovom prostredí a v prostredí skalných hornín

Katedra geotechniky Vás pozýva na zaujímavú prednášku na tému: ZABEZPEČOVANIE STABILITY SVAHOV A ZÁREZOV V ZEMINOVOM PROSTREDÍ A V PROSTREDÍ SKALNÝCH HORNÍN.

Prednáška sa bude konať 5.12.2023 o 12:00 v Aule 5

Tešíme sa na vašu účasť.

 

Vybrana prednaska kópia

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina