Slávnostné otvorenie akademického roku 2023/2024

Dňa 25. septembra 2023 o 10.00 h sa v aule DATALAN uskutoční slávnostné otvorenie akademického roku 2023/2024. Rektor Žilinskej univerzity v Žiline a predseda Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline srdečne pozýva študentov a zamestnancov univerzity. V čase konania slávnostného zhromaždenia od 10:00 do 12:00 udelil rektor študentom UNIZA rektorské voľno.

Pozvánka

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina