PhD. študenti vo Francúzsku na letnej stáži

Študenti doktorandského štúdia Ing. Marek Chabada a Ing. Michal Poljak z katedry Pozemného staviteľstva a urbanizmu mali vďaka programu Erasmus+ PhD krátkodobá stáž možnosť získať nové medzinárodné skúsenosti počas štvortýždňového letného pobytu vo francúzskom meste Caen v Normandii na partnerskej univerzite Builders École d ´ingénieurs, na tému „Sustainable Building Engineering“

Po návrate sa naši PhD študenti podelili o svoje zážitky.
 „Rozhodli sme sa využiť tzv. „zelené cestovanie“ a šli sme vlakom (pozn. dodatočný grant na cestovanie). Aj napriek tomu, že cesta trvala dlhých 23 hodín. V prvý deň bol štátny sviatok a tak sme sa rozhodli navštíviť mesto Caen – krásne historické mesto s bohatou históriou. Po prvom zoznamovacom dni sme sa rozdelili do jednotlivých skupín podľa zamerania a vytvorili sme pracovné skupiny. Študenti z ostatných univerzít (Škótsko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Brazília, Čína a Francúzsko) boli veľmi príjemní a priateľskí a rýchlo sme sa začlenili do kolektívu. Hneď prvý deň po obhliadke miesta, kde sme mali vytvárať náš projekt, sme si šli sadnúť do mesta, kde sme sa všetci lepšie spoznali a zavŕšili to posedením na internátoch. Obavy z jazykovej bariéry rýchlo pominuli, čo nás samých prekvapilo.

Náš zadaný projekt bol zameraný najmä na architektonické, konštrukčné ale aj urbanistické riešenie konkrétnej oblasti na ostrove v meste Caen. Za úlohu sme mali vytvoriť tzv. „samostatne fungujúce a nezávislé mesto“ v záplavovej oblasti, s aplikáciou čo najväčšieho počtu rôznych konštrukčných, ale aj environmentálnych, či ekologických a ekonomických benefitov v budovách, infraštruktúre a vegetačných častiach. Záverečná prezentácia vytvoreného projektu bola bodkou za letnou školou. Táto stáž bola ohodnotená 8 kreditmi, čo využijeme u nás v štúdiu“.
PS:
 „Takúto skúsenosť by som určite odporučil každému študentovi. Za tento krátky čas som sa mnoho naučil. Dostal som pohľad na úplne iný spôsob vzdelávania, ktorý funguje v zahraničí. Naučil sa lepšie komunikovať, vystupovať a prezentovať svoju prácu, zdokonalil si jazykové zručnosti a nazbieral mnoho zážitkov. Vysoká škola je ideálne miesto a čas na zahraničné pobyty. Všetky výdavky, ktoré sme mali, nám pokrylo štipendium, ktoré sme dostali od našej univerzity.“

 MicrosoftTeams image 1

MicrosoftTeams image 2

MicrosoftTeams image

new 1

MicrosoftTeams image 8

Tags:
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina