Druhé kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium na AR 2023/2024

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že vyhlásil 2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia na akademický rok 2023/2024.

Prihlášky je možné podávať do 18. augusta 2023 (vrátane). Príjímacie konanie, na ktoré budú uchádzači pozvaní písomne, sa uskutoční dňa 24. augusta 2023.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa prijímacieho konania ako aj vypísané témy dizertačných prác nájdete TU.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina