Slávnostné promócie absolventov SvF - 30.6.2023

V piatok 30. 6. 2023  sa vo Veľkej sále Mestského úradu v Žiline uskutočnia slávnostné promócie absolventov Stavebnej fakulty UNIZA spojené s odovzdávaním diplomov.

  • 9:00 - promócie absolventov inžinierskeho štúdia - všetky študijné programy v dennej a externej forme,
  • 11:00 - promócie absolventov bakalárskeho štúdia - študijné programy geodézia a kartografia, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, technológia a manažment stavieb, v dennej a externej forme,
  • 13:00 - promócie absolventov bakalárskeho štúdia - študijný program pozemné staviteľstvo v dennej forme.

V tento deň nie sú na Referáte vzdelávania SvF UNIZA úradné hodiny.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina