Vyhodnotenie XXIV. ročníka medzinárodného kola súťaže ŠVOČ stavebných fakúlt ČR a SR 2024

Dňa 16. mája 2024 sa uskutočnil XXIV. ročník medzinárodného kola súťaže ŠVOČ stavebných fakúlt ČR a SR, ktoré tento rok organizovala Stavebná fakulta z Technickej univerzity v Košiciach.  V súťaži bolo prezentovaných  78 súťažných prác zo šiestich stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky. Zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzty v Žiline bolo nominovaných 8 súťažných prác, ktoré podľa svojho zamerania súťažili v šiestich sekciách. V troch z nich sa našim študentom podarilo obsadiť krásne miesta na stupňoch víťazov a jedna práca sa stala víťazom študentského hlasovania v príslušnej sekcii.

  • 2. miesto v sekcii Pozemné stavby a architektúra obsadila dvojica spoluautoriek Bc. Natália Hriníková a Bc. Nikola Mihálková s prácou Analýza výsledkov z merania vnútorného prostredia uzavretého veľkopriestorového átria s polykarbonátovým svetlíkom, ktorú autorky vypracovali pod vedením Ing. Petra Juráša, PhD. z Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu.
  • 2. miesto v sekcii Materiálové inžinierstvo získal Bc. Andrej Krištof s prácou Tvorba koróznych máp na Slovensku, ktorú vypracoval pod vedením Ing. Michala Zahuranca z Katedry stavebných konštrukcií a mostov.
  • 3. miesto v sekcii Stavebná mechanika získala Adriána Langerová s prácou Dynamická odozva koľajového roštu na zaťaženie dopravou, ktorú vypracovala pod vedením Ing. Bibiány Martinovičovej z Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky.
  • Víťazom študentskéhoi hlasovania v sekci Pozemné stavby a architektúra sa stal Adam Šangala s prácou Optimalizácia obvodového plášťa drevo stavby z hľadiska šírenia tepla v kritických detailovh v nadväznosti na jej konštrukčný systém z CLT panelov a GLT prvkov, ktorú vypracoval pod vedením Ing. Mareka Bartka, PhD. z Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu

Všetkým naším súťažiacim ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej fakulty a víťazom srdečne blahoželáme!

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina