Vyhodnotenie XXIII. ročníka medzinárodného kola súťaže ŠVOČ stavebných fakúlt ČR a SR 2023

Dňa 18. mája 2023 sa uskutočnil XXIII. ročník medzinárodného kola súťaže ŠVOČ stavebných fakúlt ČR a SR, ktoré tento rok organizovala Fakulta stavební  ČVUT v Prahe.  Súťaže sa zúčastnilo 90 študentov zo šiestich stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky. Zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzty v Žiline bolo nominovaných 7 súťažných prác, ktoré podľa svojho zamerania súťažili v piatich sekciách. V dvoch z nich sa našim študentkám podarilo obsadiť krásne miesta na stupňoch víťazov.

  • 1. miesto v sekcii Stavebná mechanika obsadila Emma Brozová s prácou Experimentálne meranie účinkov výbuchu šíriacich sa v geologickom prostredí, ktorú vypracovala pod vedením Ing. Daniela Ďugela z Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky.
  • 3. miesto v sekcii Materiálové inžinierstvo získala Bc. Lenka Lapašová s prácou Experimentálna analýza moderných kompozitov v cestnom staviteľstve, ktorú vypracovala pod vedením Ing. Zuzany Papánovej, PhD. z Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky.

Všetkým naším súťažiacim ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej fakulty a víťazkám srdečne blahoželáme!

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina