Vyhodnotenie fakultného kola ŠVOČ v AR 2022/2023

Dňa 4. mája 2023 sa na našej fakulte uskutočnilo fakultné kolo súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ 2023. Do súťaže sa zapojilo 17 súťažných prác, ktoré súťažili v štyroch odborných komisiách.

Víťazom komisie č. 1, v ktorej súťažilo 5 súťažných prác zo sekcie Pozemné stavby a architektúra, sa stal kolektív autorov Bc. Lenka Balážová, Bc. Nikola Nováková a Bc. František Valek s prácou "Architektonická štúdia stredoškolského kampusu v nadväznosti na energetickú hospodárnosť a energetickú efektívnosť", ktorú vypracovali pod vedením Ing. Petra Juráša, PhD. z Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu. V súvislosti so získaním 1. miesta v tejto komisii boli uvedení traja autori ocenení aj Cenou Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, ktorú im osobne odovzdal Ing. Ivan Janáč, riaditeľ ZSVTS.

Víťazkou komisie č. 2, v ktorej súťažili 4 súťažné práce zo sekcie Stavebná mechanika, sa stala Emma Brozová s prácou "Experimentálne merania účinkov výbuchu šíriacich sa v geologickom prostredí ", ktorú vypracovala pod vedením Ing. Daniela Ďugela z Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky.

Víťazom komisie č. 3, v ktorej súťažilo 5 súťažných prác zo sekcie Geodézia a kartografia sa stal Peter Otruba s prácou "Posúdenie vhodnosti UAV dát na tvorbu základnej mapy lomu", ktorú vypracoval pod vedením doc. Ing. Milana Mikoláša, Ph.D. z Katedry geodézie a kartografie.

Víťazom komisie č. 4, v ktorej súťažili dve súťažné práce zo sekcie Dopravné stavby a 1 súťažná práca zo sekcie Ekonomika, riadenie stavebníctva a technológie stavieb sa stal Bc. Kamil Budoš s prácou "Sledovanie parametrov dopravného prúdu na horskom priechode Makov", ktorú vypracoval pod vedením Ing. Mareka Drličiaka, PhD. z Katedry cestného a environmentálneho inžinierstva.

Do medzinárodného kola súťaže ŠVOČ, ktoré sa uskutoční dňa 18.05.2023 na ČVUT v Prahe,  bolo nominovaných spolu 9 prác v 6 sekciách. Celkové vyhodnotenie súťaže si môžete pozrieť TU.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim do medzinárodného kola držíme palce, aby sa im podarilo získať čo najlepšie umiestnenie.

na net 1

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina