Digitalizácia v stavebníctve - pozvánka na sériu prednášok

Katedra technológie a manažmentu stavieb Stavebnej fakulty UNIZA  v zmysle Rámcovej dohody o spolupráci s externým partnerom z praxe v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu  so spoločnosťou KROS, a. s. Žilina  pripravila a zrealizuje sériu prednášok najnovších poznatkov z oblasti digitalizácie v stavebníctve. Prednášky sa budú konať v miestnosti AF208 v čase od 11:00 hod. do 12:30 hod. v nasledovných termínoch:

27. 3. 2023 Ing. Adam Príbela:  Ocenenie BIM modelu a prepojenie s programom CENKROS 4.

3. 4. 2023  Marcel Barčík:  KROS Výmery – nová aplikácia od KROSu na meranie výmer z projektovej dokumentácie (https://www.kros.sk/vymery/).

17. 4.2023  Ing. Richard Miške, PhD.:  Tvorba ceny stavebných prác. Obsah cenníkovej databázy CENEKON. Využívanie databázy CENEKON pri tvorbe rozpočtu. Ukážka využívania databázy CENEKON v programe CENKROS 4.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina