Pokračovanie paralelných prednášok v anglickom jazyku - Podzemné stavby I.

Vážení študenti,

počas apríla letného semestra AR 2022/23 bude prebiehať ďalší blok paralelných prednášok v anglickom jazyku z predmetu Podzemné stavby I.  
Prednášajúcim bude hosťujúci prof. Ing. Andrea Segalini z Univerzity v Parme, prednášky budú prebiehať prezenčnou formou v zasadacej miestnosti dekana SvF AE307 a súčasne online prostredníctvom aplikácie MS Teams v nasledovných termínoch:

  • 13.04.2023 (štvrtok) v čase od 10:00 - 14:00 hod.
  • 20.04.2023 (štvrtok) v čase od 10:00 - 14:00 hod.
  • 27.04.2023 (štvrtok) v čase od 10:00 - 14:00 hod.

Prednášky sú vhodné pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia v programoch staviteľstvo a TMS a taktiež pre študentov inžinierskeho štúdia v programoch IKDS, TMS, NKB. Pre študentov 1. a 2. ročníka doktorandského štúdia (PhD.) v programe TKIS je buď prezenčná alebo online účasť povinná. V prípade Vášho záujmu o online účasť použite nasledujúci link.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina