Pozvánka na prednášku "Manažment projektovej prípravy a realizácie stavieb v praxi s vyžitím digitálnych nástrojov – BIM systém"

Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu v spolupráci so spoločnosťou Proma Vás pozývajú na prednášku Manažment projektovej prípravy a realizácie stavieb v praxi s vyžitím digitálnych nástrojov – BIM systém. Prednáška sa bude konať dňa 7. marca 2023 o 12:00 hod. v miestnosti AC 12.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina