Výzva pre študentov - CENA ZA INOVÁCIU 2022

Vážení študenti,

skupina VINCI CONSTRUCTION CS vyhlásila súťaž CENA ZA INOVÁCIU 2022, do ktorej sa môžete zapojiť zaslaním svojej semestrálnej alebo bakalárskej práce. Návrhy súťažných prác je potrebné zaslať v termíne od 10.12.2022 do 31.03.2023.

Prihlášku do súťaže nájdete tu, bližšie informácie k súťaži sú priamo na stránke spoločnosti www.vinci-construction.cz pod záložkou Kariéra.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina