Dekanské voľno 18. novembra 2022

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje na deň 18. novembra 2022 dekanské voľno pre všetkých študentov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina