Tunelársky deň na UNIZA (projekt TUNEDU)

Srdečne pozývame študentov SvF UNIZA na seminár odborných prednášok k projektu TUNEDU, ktorý sa uskutoční dňa 9. novembra 2022 (streda) od 9:00 hod zasadačke vedeckej rady UNIZA v Novej Menze. Podujatie organizuje Katedra technológie a manažmentu stavieb SvF UNIZA a Katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB-TUO v rámci spoločného cezhraničného projektu Interreg SK-CZ pod skratkou TUNEDU. Seminár je odborne zameraný na prípravu, výstavbu a prevádzku cestných tunelov.

Seminár je prioritne určený pre študentov 1. ročníka IŠ v odbore IKDS a TMS, v prípade záujmu viac informácií ziskate na KTMS v miestnostiach AE015 a AE021.
Pre prihlásených účastníkov bude počas dňa pripravené občerstvenie a ich neúčasť na vyučovaní bude ospravedlnená.

Viac informácie o akcii a projekte TUNEDU na www.tunedu.eu

Tešíme sa na Vašu účasť.

Program seminára

 

 

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina