Úvodné stretnutie pre študentov 1. ročníka

Dňa 19.9. o 14:00 sa v aule AR1A1 uskutoční úvodné stretnutie pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme. Prítomní budú zástupcovia vedenia SvF UNIZA, študijní poradcovia, zástupca študentskej komory AS SvF, vyučujúci z ÚTV, vyučujúca anglického jazyka z ÚCV a pracovníčky Univerzitnej knižnice. 

Prváci sa dozvedia mnohé dôležité informácie o priebehu akademického roka, ich účasť je žiadúca.

Tešíme sa na stretnutie.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina