Vyhodnotenie XXII. ročníka medzinárodného kola súťaže ŠVOČ stavebných fakúlt ČR a SR 2022

Dňa 19. mája 2022 sa uskutočnil XXII. ročník medzinárodného kola súťaže ŠVOČ stavebných fakúlt ČR a SR, ktoré tento rok organizovala Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzty v Žiline bolo nominovaných 6 súťažných prác, ktoré podľa svojho zamerania súťažili v piatich sekciách. V troch z nich sa našim študentom podarilo obsadiť krásne 2. miesta a umiestniť sa tak na stupňoch pre víťazov.

  •  2. miesto v sekcii Pozemné stavby a architektúra obsadil Bc. Rudolf Červený s prácou Vplyv geometrie a orientácie budovy na rýchlosť prúdenia vetra v nízkej časti administratívnej budovy a prípadné využitie energie vetra, ktorú vypracoval pod vedením Ing. Petra Juráša, PhD. z Katedry pozemného staviteľstva a ubanizmu.
  • 2. miesto v sekcii Dopravné stavby získal Bc. Adam Kníž s prácou Mikroskopický model prepojenia ulice 1. mája s Ľavobrežnou ulicou v Žiline, ktorú vypracoval pod vedením Ing. Mareka Drličiaka, PhD. z Katedry cestného a environmentálneho inžinierstva
  • 2. miesto v sekcii Aplikovaná mechanika získala Emma Brozová s prácou Experimentálne meranie účinkov výbuchu na malo-mierkovom modeli, ktorú vypracovala pod vedením Ing. Zuzany Papánovej, PhD. z Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky.

Kompletné výsledky medzinárodného kola súťaže nájdete na stránke organizátora súťaže.

Všetkým naším súťažiacim ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej fakulty a víťazom srdečne blahoželáme!

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina