Výborné umiestnenie našej študentky Bc. Nikoly Novákovej v súťaži BIM Challenge 2022

Dňa 8.4.2022 sa na Stavebnej fakulte STU  v Bratislave uskutočnil už 6. ročník súťaže BIM CHALLENGE 2022, ktorý pre študentov VŠ pripravila BIM asociácia Slovensko a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci s partnermi. V tomto ročníku bolo prihlásených viac ako 40 študentov, ktorí si prišli porovnať svoje zručnosti s tvorbou BIM modelu. Okrem študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorá mala najpočetnejšie zastúpenie, sa súťaže zúčastnili aj súťažiaci zo SvF TU Košice, SvF Žilinskej univerzity v Žiline, FAAD STU Bratislava a tiež zo SvF VUT Brno. Študentke našej fakulty Bc. Nikole Novákovej z Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu sa podarilo v tejto vysokej kunkurecii umiestniť na krásnom 4. mieste, ku ktorému jej srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej fakulty v tejto suťaži.

Nikola

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina