Stretnutie vedenia SvF s členmi akademickej obce

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti,

srdečne Vás pozývame na ONLINE stretnutie vedenia Stavebnej fakulty s členmi akademickej obce

Stretnutie sa uskutoční v piatok 10.12. 2021 o 10:00 prostredníctvom MS Teams (link na pripojenie).

V čase stretnutia je študentom udelené dekanské voľno.

Neváhajte využiť možnosť konzultovať svoje aktuálne otázky priamo s vedením fakulty.

Prajeme Vám pevné zdravie a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Vedenie SvF

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina