Doplňujúce voľby do AS UNIZA - aktualizácia

V zmysle článku 4 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA“) predseda AS UNIZA vyhlasuje DOPLŇUJÚCE VOĽBY ČLENA ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE NA STAVEBNEJ FAKULTE UNIZA.

 Spôsob uskutočnenia doplňujúcich volieb do AS UNIZA, zoznam členov miestnej volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS UNIZA, miesto konania volieb (online prostredníctvom systému OnVote) a časový harmonogram doplňujúcich volieb člena študentskej časti AS UNIZA na  SvF UNIZA sú upravené v dokumente Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Voľby sa konajú 16. 11. 2021 (utorok) od 08:00 hod. do 15:00 hod.  prostredníctvom systému OnVote na stránke https://onvote.uniza.sk. Prihlasuje sa  cez konto Microsoft pomocou študentskej e-mailovej adresy v tvare Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (rovnaké prihlasovanie ako do MS Teams). Z „Aktuálne prebiehajúce udalosti“ vyberiete „Doplňujúce voľby do AS UNIZA za SvF“. Z menného zoznamu kandidátov vyberiete maximálne 1 kandidáta a  voľbu potvrdíte.

Zoznam kandidátov pre doplňujúce voľby do Akademického senátu UNIZA za SvF

Charakteristika kandidátky

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina