Konferencia READYCON

Milé študentky a študenti, uchádzači o štúdium na SvF UNIZA,

ponúkame Vám možnosť dozvedieť sa viac o aktuálnych trendoch, inováciách a budúcnosti stavebníctva a iných odvetví, aby ste dokázali s predstihom podniknúť kroky, ktoré Vám pomôžu  nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Naša fakulta sa stala hlavným partnerom konferencie READYCON pre oblasť stavebníctva. Konferencia prináša najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce v dôsledku automatizácie, robotizácie či zavádzania umelej inteligencie.

Konferencia sa bude  konať online 27. októbra 2021 (streda) od 8:00 do 13:00 hod. V druhom rečníckom paneli, zameranom na stavebníctvo, vystúpi náš prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy Ing. arch. Peter Krušinský, PhD. S odbornou prednáškou na tému "3D skenovanie a prieskum historických pamiatok, inžinierskych konštrukcií a mostov" vystúpi Ing. Jakub Chromčák, PhD. z Katedry geodézie.

Na stránkach konferencie READYCON si môžete zvoliť, o ktoré vysielanie máte záujem a stanete sa tak súčasťou tejto veľkej online udalosti. 

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina