Úvodné stretnutie s prvákmi

Dňa 27.9.2021 o 15:00 hod. sa uskutočnilo online úvodné stretnutie so študentmi prvého ročníka denného štúdia za prítomnosti prodekanky pre študijnú a pedagogickú a činnosť a predsedu študentskej časti Akademického senátu SvF. Študenti sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií.

Prezentácia zo stretnutia 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina