Študentské vedecké sily v akademickom roku 2021/22

Milé študentky a študenti SvF,

ponúkame Vám možnosť participovať na vedeckovýskumnej a odbornej činnosti  fakulty už počas štúdia. Na SvF UNIZA bude vytvorených 8 pozícií študentských vedeckých síl  (na každej  katedre 1 miesto). Podmienky činnosti študentov a spôsob odmeňovania upravuje Príkaz dekana č. 14/2021.

Dôležité termíny:

do 15. októbra 2021 - odovzdanie, príp. elektronické odoslanie prihlášky na príslušnej katedre;

20. októbra 2021 - zverejnenie výsledkov výberu na stránke fakulty;

od 21. októbra 2021 do 20. mája 2022 - obdobie vykonávania dohodnutých úloh;

február 2022 - výplata štipendia za mesiace 10 - 12/2021, 01/2022;

jún 2022 - výplata štipendia za mesiace 02 - 05/2022.

V prípade Vášho záujmu sa obráťte na príslušnú katedru, na ktorej chcete pracovať v pozícii ŠVS.

 

 

 

 

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina