Záverečný seminár projektu EDUMOS

Srdečne pozývame všetkých študentov SvF UNIZA a FAST VŠB - TU Ostrava na záverečný seminár k projektu EDUMOS. Podujatie organizuje Katedra stavebných konštrukcií a mostov SvF UNIZA a Katedra konstrukcí FAST VŠB - TU Ostrava ako súčasť spoločného cezhraničného projektu Interreg SK-CZ EDUMOS. Seminár bude obsahovať zaujímavé prednášky o stavebníctve v minulosti a v súčasnosti, ako aj prezentáciu výstupov projektu EDUMOS, diskusiu účastníkov projektu o vzdelávaní stavebných inžinierov a online prieskum/dotazník pre študentov. Podujatie sa uskutoční online formou dňa 30. septembra 2021 (štvrtok) o 12:30 hod. Link na pripojenie nájdete v programe podujatia a  na stránke www.edumos.eu v časti „Aktuality“.

Pripojenie je možné cez Microsoft Teams alebo priamo cez webový prehliadač. Študenti, ktorí sa budú nachádzať v areáli UNIZA budú mať možnosť sledovať online prenos podujatia v učebniach AE303 a AC106.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Program podujatia

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina