Vyhlásenie fakultného kola súťaže ŠVOČ v akademickom roku 2020/2021

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dňa 22. apríla 2021 sa uskutoční fakultné kolo súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti. 

Súťaž bude prebiehať online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Prihlášku a bližšie informácie k súťaži ŠVOČ nájdete tu.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina