Online stretnutie s predstaviteľmi priemyselnej praxe v spolupráci s agentúrou SARIO

Milí študenti, milí kolegovia,

pozývame Vás na Online stretnutie s predstaviteľmi priemyselnej praxe v spolupráci s agentúrou SARIO, ktoré sa uskutoční 4. marca 2021 o 10:00 hod.

POZVÁNKA

Na stretnutí predstavitelia inovatívnych firiem predstavia svoju činnosť a možnosti spolupráce pre študentov a fakultu v oblastiach:
• Stáží a pracovných príležitostí
• Tém koncoročných prác z praxe
• Spoločných výskumno-vývojových projektov

Stretnutie bude prebiehať cez aplikáciu ZOOM, zaregistrovať sa môžete na linku: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rfxDyjh9SIiEWhOMuvkgPg

Tešíme sa na Vašu účasť !

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina