Paralelné prednášky v anglickom jazyku - Podzemné stavby I.

V rámci letného semestra akademického roka 2020/21 budú z predmetu Podzemné stavby I. prebiehať paralelné prednášky v anglickom jazyku. 
Prednášajúcim bude hosťujúci prof. Ing. Andrea Segalini z Univerzity v Parme a budú realizované blokovou výučbou v termínoch:

  • 24.02.2021 (streda) v čase od 07:00 - 09:00, 
  • 26.02.2021 (piatok) v čase od 13:00 - 18:00, 
  • 09.04.2021 (piatok) v čase od 13:00 - 18:00,
  • 16.04.2021 (piatok) v čase od 13:00 - 18:00,
  • 23.04.2021 (piatok) v čase od 13:00 - 18:00,
  • 21.05.2021 (piatok) v čase od 13:00 - 17:00.

Počas trvania dištančnej formy vzdelávania budú prednášky prebiehať online prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Prednášky sú vhodné pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia v programoch staviteľstvo a TMS  a taktiež pre študentov inžinierskeho štúdia v programoch IKDS, TMS, NKB. Pre študentov 1. a 2. ročníka doktorandského štúdia (PhD.) v programe TKIS je účasť povinná.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina