Súťaž "Cena za inováciu 2019"

Spoločnosť SMP CZ - Praha, člen skupiny Vinci, zverejnila pre študentov vysokých škôl a univerzít výzvu – súťaž Cena za inováciu 2019. Študentky a študenti môžu do súťaže prihlásit svoju semestrálnu prácu, bakalársku prácu. Z prihlásených projektov odborná porota vyberie troch víťazov, ktorí získaju okrem iného i finančné ohodnotenie. Podmienky súťaže, prihlasovací formulár

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina