Paralelné prednášky v anglickom jazyku

V rámci letného semestra akademického roka 2019/20 sa uskutočnia paralelné prednášky v anglickom jazyku z predmetu Podzemné stavby I.
Prednášajúcim bude hosťujúci prof. Ing. Andrea Segalini z Univerzity v Parme a budú realizované blokovou výučbou v termínoch:

  • 24.02.2020 (pondelok) v čase od 15:00 - 19:00 v miestnosti AE 203,
  • 27.02.2020 (štvrtok) v čase od 16:00 - 19:00 v miestnosti AE 202,
  • 28.02.2020 (piatok) v čase od 12:00 - 16:00 v miestnosti AF 210,

ďalšie termíny budú oznámené v priebehu semestra.

Prednášky sú vhodné pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia v programoch staviteľstvo a TMS  a taktiež pre študentov inžinierskeho štúdia vo všetkým programoch IKDS, TMS, NKB.
Pre študentov 1. a 2. ročníka doktorandského štúdia (PhD.) v programe TKIS je účasť povinná.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina