Redakčná a edičná rada

Redakčná rada - Predseda

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.

Redakčná rada - členovia

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.

prof. RNDr. Peter Bury, CSc.

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

prof. Ing. Matilda Drozdová, PhD.

prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

prof. PhDr. Helena Grecmanová, PhD.

prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc.

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

prof. Ing. Martin Klimo, PhD.

prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.

prof. Ing. Anna Križanová, CSc.

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD.

prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.

Ing. Alena Michálková

prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

prof. Ing. Peter Palček, PhD.

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

prof. Dr. Ing. Milan Sága

prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

prof. Ing. Milan Žmindák, PhD.

Tajomníčka

Ing. Katarína Markusová

Edičná rada - Predseda

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.

Edičná rada - členovia

Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.

Mgr. Jarmila Majerová, PhD.

Ing. Alena Michálková

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

Tajomníčka

Ing. Katarína Markusová

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Katarína Markusová / +421 41 513 5156 / katarina.markusova@rekt.uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina