KSKM

Rozprava o výsledkoch odbornej a výskumnej činnosti v roku 2018

Dňa 25. januára 2019 sa na katedre konala rozprava o výsledkoch odbornej a výskumnej činnosti v roku 2018. Na stretnutí prezentovali výsledky svojej činnosti členovia katedry. Ich príspevky môžete nájsť v záložke vedecké projekty.

Prezentácia projektu dizertačnej práce

Dňa 8. septembra 2017 Ing. Miroslav Strieška prezentoval projekt dizertačnej práce na tému "Vplyv degradačných činiteľov na spoľahlivosť železobetónových konštrukcií". Katedra bola oboznámená s projektom dizertačnej práce a publikačnou činnosťou Ing. Striešku a súhlasí s jeho predložením na dizertačnú skúšku.

Noví doktorandi

Od 1. 9. 2017 študujú na našej katedre štyria noví doktorandi: Ing. Peter Michálek (školiteľ prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.); Ing. Jozef Prokop (prof. Ing. Josef Vičan, CSc.); Ing. Miroslav Jančula (prof. Ing. Josef Vičan, CSc.) a Ing. Martin Vavruš (doc. Ing. Peter Koteš, PhD.). Prajeme im veľa úspechov.

Témy diplomových prác pre NKB (2017-18)

Témy diplomových prác pre odbor Nosné konštrukcie budov pre školský rok 2017/18:

 

témy DP

prihláška na DP

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline

Stavebná fakulta

Katedra stavebných konštrukcií a mostov

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

 


 

tel.: +421 41 513 56 50

fax: +421 41 513 56 90

 


DIČ: 2020677824

 

IČ DPH: SK2020677824

IČO: 00397563

Fotogaléria - náhodný obrázok