VÝUČBA-mobilita

Bc. Daniela Klačanská, 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 5132
e-mail:
daniela.klacanska@uniza.sk

ŠKOLENIE- mobilita

Ing. Eva Labantová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 5139
e-mail: eva.labantova@uniza.sk  

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina