VÝUČBA-mobilita

Anna Súkeníková, 
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 5132
e-mail: 
sukenikova@uniza.sk

ŠKOLENIE- mobilita
Janka Andrlová
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 5139
e-mail: 
janka.andrlova@uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina