Udelené tituly profesor

Vymenovaní profesori v roku 2018

· s účinnosťou od:
doc. Ing. Martin Moravčík, PhD. zo Stavebnej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,

Vymenovaní profesori v roku 2017

· s účinnosťou od:
doc. Ing. Marián Drusa, PhD. zo Stavebnej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,

Vymenovaní profesori v roku 2012

· s účinnosťou od 10. júla 2012:
doc. Dr. Ing. Jozef Komačka zo Stavebnej fakulty ŽU v Žiline v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,

Vymenovaní profesori v roku 2011

· s účinnosťou od 24. januára 2011:
doc. Dr. Ing. Martin Decký zo Stavebnej fakulty ŽU pre študijný odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina