Profil katedry

Katedra železničného staviteľstva SvF-KŽSTH je jediná katedra v rámci celého územia Slovenskej republiky, ktorá sa zaoberá exaktne železničným staviteľstvom. V rámci pedagogickej činnosti v súčasnej dobe katedra garantuje na Stavebnej fakulte 30 predmetov pre Bc. a Ing. štúdium v študijnom program Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Staviteľstvo, Technológia a manažment stavieb a  predmety pre doktorandské štúdium vo vednom odbore "Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb".
Predmety študijných programov, ktoré zabezpečuje katedra, sú garantované väčšinou profesormi, docentmi, výnimočne odbornými asistentmi s vedeckou hodnosťou PhD.
Pre študijný program železničné staviteľstvo, ktorý patrí pod študijný program inžinierske konštrukcie a dopravné stavby katedra zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na projektovanie, rekonštrukcie i údržbu železničných tratí a staníc, na vývoj nových technológií a výrobných postupov, na teóriu a konštrukciu, diagnostiku, technológie stavieb ako aj predmetov zameraných na ekonomické aspekty a správu železničnej infraštruktúry, vrátane automatizácie inžinierskych prác železníc.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Príprava seminára STRAHOS

aktualizované 02. augusta 2022

Vážení kolegovia, účastníci a partneri seminára STRAHOS.

  1. seminár traťového hospodárstva STRAHOS plánujeme uskutočniť v Poprade termín 13. a 14. október 2022

Aktuálne informácie zverejňujeme na https://svf.uniza.sk/strahos/.

Ospravedlňujeme sa Vám za prípadné komplikácie a ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom

     prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., SvF UNIZA, odborný garant seminára

     Bc. Milan Kubiček, GR ŽSR, odborný garant seminára

Image

Dôležité dátumy

Recenzné konanie:

do 5. septembra 2022

Prihlasovanie sa na seminár
a platba účastníckeho poplatku:

od 25. júla do 30. septembra 2022

Zaslanie prezentácie alebo postera
v elektronickom formáte:

do 10. októbra 2022

Rokovanie seminára:

13. a 14. október 2022

 

Ubytovanie

seminár STRAHOS 2022 sa koná v Poprade, v Hoteli SATEL.

Hotel SATEL***
Mnoheľova 852, 058 01 Poprad
E: poprad@hotelsatel.com
https://www.hotelsatel.com/

Ubytovanie si účastníci seminára zabezpečujú individuálne. Ubytovanie je možné objednať si na internetovej stránke hotela SATEL*** (http://www.hotelsatel.com).

Účastníkom seminára bude pri rezervácii ubytovania do 7. októbra 2022 po zadaní promo kódu STRAHOS2022 poskytnutá cenová výhoda, ktorú môžu využiť aj na ubytovanie z 12. na 13. októbra 2022 a zo 14. na 15. októbra 2022. Cena zahŕňa ubytovanie a raňajky formou bufetu.

facebooková stránka- prehľad všetkých potrebných udalostí,  informácií o vzdelávacích a výskumných aktivitách. 

Štátne záverečné skúšky na KŽSTH

Bakalárske štúdium: AE 203- 24.6.2019
časový harmonogram 2019
profilové okruhy tém štátnych skúšok v študijnom programe staviteľstvo
Inžinierske štúdium: AE 203- 25.6.2019 dňa  časový harmonogram 2019  
profilové okruhy tém štátnych skúšok v študijnom programe inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Bakalárske štúdium: AE 203- dňa 23.6.2020  časový harmonogram 2020
profilové okruhy tém štátnych skúšok v študijnom programe staviteľstvo
Inžinierske štúdium: AE 203- dňa 24.06.2020 časový harmonogram 2020
profilové okruhy tém štátnych skúšok v študijnom programe inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Organizácia štátnych skúšok tu

Bakalárske štúdium: AE 203- dňa 18.6.2021  časový harmonogram 2021
profilové okruhy tém štátnych skúšok v študijnom programe 
staviteľstvo

Inžinierske štúdium: AE 203- 18.6.2021 dňa  časový harmonogram 2021 
profilové okruhy tém štátnych skúšok v študijnom programe inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Príkaz dekana č. 7/2021 k organizácii štúdia študentov končiacich ročníkov a štátnych skúšok na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2020/2021

  •  

Bakalárske štúdium: AE 203- dňa 30.5.2022
časový harmonogram 2022
profilové okruhy tém štátnych skúšok v študijnom programe staviteľstvo

Inžinierske štúdium: AE 203-  dňa  30.5.2022 
časový harmonogram 2022 
profilové okruhy tém štátnych skúšok v študijnom programe inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Bakalárske štúdium: AE 203- dňa 30.5.2022
časový harmonogram 2022
profilové okruhy tém štátnych skúšok v študijnom programe staviteľstvo

Inžinierske štúdium: AE 203-  dňa  30.5.2022 
časový harmonogram 2022 
profilové okruhy tém štátnych skúšok v študijnom programe inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Exkurzie KŽSTH

V rámci výuky sa uskutočnila exkurzia študentov IKDS, zameraných na železničné staviteľstvo podľa programu.

17.05.2022 (utorok): Modernizovaná trať Púchov (mimo) – Považská Teplá

        7.40 – zraz účastníkov exkurzie na parkovisku UNIZA (pred SvF),

        7.45 – odjazd účastníkov exkurzie úžitkových vozidlom Opel Movano,

        8.30 – zariadenie staveniska Združenia Nimnica – oboznámenie sa s projektom stavby a priebehom výstavby,

        9.30 – prehliadka jednotlivých objektov modernizovaného úseku trate (tunely Diel a Milochov, vrátane únikovej cesty, mostné objekty ponad kanál rie-ky Váh a cez vodné dielo Nosice, ZAST Nosice, ŽST Považská Bystrica),

       12.00 – obed,

       13.00 – ukončenie exkurzie,

       13.30 – predpokladaný návrat do Žiliny,

17.5.2022 zo zmodernizovanej železničnej trate v úseku Púchov - Považská Teplá. Na fotke končiacej číslom 4522 sa študenti oboznamujú s projektovou dokumentáciou a priebehom modernizácie pomocou videí, na fotografii končiacej číslom 4411 je lávka pre peších v blízkosti tunela Diel, na fotografii 4609 je podchod na zastávku Nosice a na fotografii končiacej 2041 je tunel Milochov.

Image
Image
Image
Image

18.05.2022 (streda): Modernizácia trate Poprad-Tatry – Lučivná

        7.40 – zraz účastníkov exkurzie na parkovisku UNIZA (pred SvF),

        7.45 – odjazd účastníkov exkurzie úžitkových vozidlom Opel Movano,

      10.00 – zariadenie staveniska Združenia Tatry 2017 – oboznámenie sa s projektom stavby a doterajším priebehom výstavby,

      11.00 – prehliadka výstavby jednotlivých objektov modernizovaného úseku trate (ŽST Svit, ZAST Lučivná, mostný objekt nad cestou III/018149 a poto-kom Rakovec),

       13.00 – ukončenie exkurzie,

       13.15 – 13.45 – obedňajšia prestávka,

       16.00 – predpokladaný návrat do Žiliny.

18.5.2022- modernizácie železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad - Tatry (mimo). Na fotkách 6779 a 6793 je výstavba mostného objektu a podchodu v stanici Svit, na fotkách 6802,- 6807 je výstavba mostného objektu na preložke trate v Lučivnej, na fotke 6828 je realizácia konštrukčných vrstiev násypu pri mostnom objekte z predchádzajúcich fotiek, na fotke 6842 je mostný objekt a priepust na preložke trate v Lučivnej a na fotke 6852 je novo zriadená výhybňa.

Image
Image
Image
Image

19.05.2022 (štvrtok): Modernizácia uzlu Žilina (Stavba ŽSR, dostavba zriaďo-vacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruk-túry v uzle Žilina)

        7.55 – zraz účastníkov exkurzie na parkovisku UNIZA (pred SvF),

        8.00 – odjazd účastníkov exkurzie úžitkových vozidlom Opel Movano,

        8.30 – zariadenie staveniska Združenia pod Dubňom – oboznámenie sa s pro-jektom stavby a doterajším priebehom výstavby,

        9.30 – prehliadka výstavby jednotlivých objektov modernizovaného uzlu Žilina,

      12.00 – ukončenie exkurzie.

Exkurziu zabezpečuje firma STRABAG.

Poznámka: exkurzie sa uskutočnia za každého počasia, a preto je potrebné,

                    aby jej účastníci mali vhodné oblečenie a pevnú obuv + bezpeč-

                    nostnú vestu

19.5.2022- v rámci dostavby zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina. Na fotke s číslom 6877 je budovanie konštrukčných vrstiev násypového telesa železničnej trati na preložke v Strážove, na fotke s číslom 6882 je momentálny stav v železničnej stanici Žilina po odstránení koľají a budovanie nástupištných hrán a na fotke s číslom 6924 je železničný most s pevnou jazdnou dráhou ponad rieku Varínka.

Image
Image
Image

Obrázok11

studovat-na-uniza2019-2020.png
© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina