strahos logo 2024

 

ŽSR logo

 

UNIZA logo

20. seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2024

Prihlasovanie:

 

Dôležité termíny:

Zaslanie abstraktu:

do 30. apríla 2024

Akceptácia abstraktu:

do 30. mája 2024

Zaslanie článku do zborníka:

do 31. júla 2024

Recenzné konanie:

do 31. augusta 2024

Prihlasovanie sa na seminár
a platba účastníckeho poplatku:

od 1. júla do 20. septembra 2024

Zaslanie prezentácie alebo postera
v elektronickom formáte:

do 30. septembra 2024

Rokovanie seminára:

2. a 3. október 2024

Záväzná prihláška na STRAHOS 2024:


Záväzná prihláška vo WORD: súbor.docx ...
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
  
súbor.docx ...

Záväzná prihláška v PDF:  súbor.pdf ...
Súhlas so spracovaním osobných údajov: súbor.pdf ...

  

Pokyny na vypracovanie príspevku:


Záväzná šablóna (template) vo WORD:  súbor.docx ...

 

 

svf-prihlaska-2023-square-sk.jpg

www.stavitelstvo.sk

Sprievodca prváka

© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina