Profil Katedry KŽSTH

Katedra železničného staviteľstva SvF-KŽSTH je jediná katedra v rámci celého územia Slovenskej republiky, ktorá sa zaoberá exaktne železničným staviteľstvom. V rámci pedagogickej činnosti v súčasnej dobe katedra garantuje na Stavebnej fakulte 30 predmetov pre Bc. a Ing. štúdium v študijnom program Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Staviteľstvo, Technológia a manažment stavieb a  predmety pre doktorandské štúdium vo vednom odbore "Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb".
Predmety študijných programov, ktoré zabezpečuje katedra, sú garantované väčšinou profesormi, docentmi, výnimočne odbornými asistentmi s vedeckou hodnosťou PhD.
Pre študijný program železničné staviteľstvo, ktorý patrí pod študijný program inžinierske konštrukcie a dopravné stavby katedra zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na projektovanie, rekonštrukcie i údržbu železničných tratí a staníc, na vývoj nových technológií a výrobných postupov, na teóriu a konštrukciu, diagnostiku, technológie stavieb ako aj predmetov zameraných na ekonomické aspekty a správu železničnej infraštruktúry, vrátane automatizácie inžinierskych prác železníc.

Facebook KŽSTH

Sprievodca prváka

www.stavitelstvo.sk

studovat-na-uniza2019-2020.png

© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina