Knižné publikácie

1

12

Zeleznicne stavitelstvo 2

Zeleznicne stavitelstvo 1

 

diagnostika drah2004

zeleznicny spodok2008,

Konštrukcie železničných tratí a staníc – železničný spodok. EDIS Žilina, ISBN 978-80-554-1, 2022- knižnej publikácii bola udelená Cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2022 v kategórii technických a matematických vied
autor: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Projektovanie, stavba, rekonštrukcia a modernizácia železničných tratí a staníc. EDIS Žilina, ISBN 978-80-554-1703-5, 2020 

autori: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD; doc. Ing. Stanislav Hodás, PhD.

 

Železničné staviteľstvo 2 - diagnostika, mechanizácia a technologické postupy prác na železničnej jazdnej dráhe. EDIS Žilina, ISBN 978-80-554-1169-9, 2015

autori: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD ; doc. Ing. Janka Šestáková, PhD.; Ing. Michal Šmalo, PhD.

 

Železničné staviteľstvo 1 - projektovanie, stavby a konštrukcie železničných tratí a sta-níc. EDIS Žilina, ISBN 978-80-554-1122-4, 2015

autori: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.; doc. Ing. Stanislav Hodás, PhD.; doc. Ing. Janka Šestáková, PhD.

 

Diagnostika koľajových dráh, ISBN8080701938 (viaz.), 2004

autori: doc. Ing. Milan Mikšík, PhDIng.  Mária Karabinová, CSc ; Ing. Ján Špánik, CSc.

 

Železničný spodok- Realizácia konštrukčných vrstiev železničného spodku-EDIS Žilina, ISBN 978-80-8070-802-3, 2008
autor: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Skriptá

skripta Hodas 2021

23

zeleznicne stavitelstvo 1 cvicenia a obal CD


Projektovanie, stavby a rekonštrukcia železničných tratí. Návody na cvičenia
, ISBN 978-80-554-1776-9, 2021
autor: doc. Ing. Stanislav Hodás, PhD.,Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných staníc 2
, ISBN 9788055405087, 2012
autori: doc. Ing. Janka Šestáková, PhD.; doc. Ing. Janka Gombitová, CSc.,
Železničné staviteľstvo 1 - návody a cvičenia,  ISBN978-80-554-0471-4, 2011
autori: doc. Ing. Janka Šestáková, PhD.;  Ing. Zuzana Gocálová, PhD.,

Učebné texty

Mestské dráhy. Učebné texty (prednášky)  pre študentov 2. ročníka Ing. štúdia programu Železničné staviteľstvo, 09/2023.
autor: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. 

Mestské a nekonvenčné dráhy. Učebné texty (prednášky)  pre študentov 2. ročníka Ing. štúdia programu Železničné staviteľstvo z predmetu Mestské dráhy, 09/2013.
autor: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. 

Knižnica UNIZA (Rozšírené hľadanie - publikačná činnosť→ Priezvisko autora →Register→ výber-xxxxxx→ Hľadať)

InfoGate (vyhľadať →)

svf-prihlaska-2023-square-sk.jpg

www.stavitelstvo.sk

Sprievodca prváka

© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina