Grantový systém UNIZA

2021

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Dobeš, PhD., 

Experimentálna verifikácia tepelno-technických a deformačných vlastností vybraných tepelnoizolačných materiálov zabudovaných v konštrukcii telesa železničného spodku.

 

svf-prihlaska-2023-square-sk.jpg

www.stavitelstvo.sk

Sprievodca prváka

© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina