strahos logo 2024

 

ŽSR logo

 

UNIZA logo

20. seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2024

Prípravný a organizačný výbor:

Ing. Miroslav Bartko (ŽSR, OR, Košice)

doc. Ing. Peter Blaho, PhD., MBA (ŽSR, GR, Bratislava)

Mgr. Róbert Borčin, MSc., LL.M. (ŽSR, GR, Bratislava)

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. (UNIZA, SvF, KŽSTH, Žilina)

Ing. Martin Križan (ŽSR, OR, Žilina)

Ing. Milan Mitter (ŽSR, OR, Zvolen)

Ing. Júlia Petrušková (ŽSR, VVÚŽ, Žilina)

Ing. Alžbeta Pultznerová, PhD. (UNIZA, SvF, KŽSTH, Žilina)

Mgr. Eva Rovňanová (ŽSR, OR, Žilina)

Mgr. Ivan Sovič (ŽSR, OR, Trnava)

Ing. Ján Urda, PhD.  (ŽSR, VVÚŽ, Žilina)

Ing. Andrej Zitrický (ŽSR, MO, Košice)

svf-prihlaska-2023-square-sk.jpg

www.stavitelstvo.sk

Sprievodca prváka

© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina